Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i rekuperacyjną
Zakres działania: ekspertyza techniczna, projekt budowlany branży konstrukcyjnej oraz projekt wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie monolitycznych, żelbetowych fundamentów wraz z żelbetowymi podciągami, stropem, słupami i rdzeniami; ściany nośne murowane z pustaka silikatowego, dodatkowo zaprojektowano żelbetową ramę stanowiącą podparcie dla żelbetowych schodów zabiegowych; drewniana konstrukcja dachu - jednospadowy z attyką (rozbiórka istniejącej konstrukcji i wykonanie nowej więźby)
Lokalizacja: Miechów, woj. małopolskie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: IN OUT design