Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Zakres działania: pełnienie funkcji kierownika budowy
Lokalizacja: Ilkowice koło Tarnowa, woj. małopolskie
Faza: w trakcie budowy
Inwestor: prywatny