Kompleks sportowy – budynek szatniowo-gospodarczy

Kompleks sportowy – budynek szatniowo-gospodarczy

PZT - Ilkowice-1

Inwestycja: kompleks szatniowo-gospodarczy, przebudowa i budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej, budowa dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych, elementów małej architektury, oświetlenia oraz infrastruktury technicznej na dz. nr 146 i 179
Zakres działania: projekt koncepcyjny wraz z kosztorysami szacunkowymi
Lokalizacja: Ilkowice koło Tarnowa, woj. małopolskie
Faza: niezrealizowane
Zleceniodawca: Ludowy Klub Sportowy Ilkowice