Kompleks sportowy – budynek szatniowo-gospodarczy

Kompleks sportowy – budynek szatniowo-gospodarczy

PZT - Ilkowice-1

Wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z kosztorysami szacunkowymi kompleksu szatniowo-gospodarczego, przebudowy i budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej, budowa dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych, elementów małej architektury, oświetlenia oraz infrastruktury technicznej na dz. nr 146 i 179 położonych w miejscowości Ilkowice.