Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zaprojektowanie wzmocnień pod stropem w miejscu usunięcia ścian i miejscach dodatkowego obciążenia stropu zabudową na wyższym piętrze.