Wiata śmietnikowa

Wiata śmietnikowa

Inwestycja: konstrukcja wiaty śmietnikowej
Zakres działania: projekt wykonawczy i warsztatowy
Specyfikacja: konstrukcja stalowa ścian i dachu wiaty śmietnikowej wraz z płytą żelbetową na podbudowie wykonanej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie; słupy stalowe jako podparcie dla konstrukcji dachu oraz stabilizacja dla ścian wykonanych z gabionów; rygle stalowe oparte na kratownicy stalowej we
frontowej ścianie obiektu; frontowa ściana wiaty wykonana wg systemowych
rozwiązań producentów ogrodzeń
Lokalizacja: Niepołomice, woj. małopolskie
Faza: zrealizowano
Inwestor: Tarcon Invest sp. z.o.o sp.k.