X-House

X-House

Inwestycja: X-House
Zakres działania: rysunki warsztatowe
Specyfikacja: konstrukcja stalowej fasady szklanej budynku mieszkalnego
Lokalizacja: Seattle, USA
Faza: w trakcie realizacji
Zleceniodawca: Alutech Glassystem Sp. z o.o., sp. k.