Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne w budownictwie

Obecnie na rynku budowlanym dostępnych jest wiele różnorodnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii. Bardzo często zdarza się, że Inwestor nie orientuje się jakie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze. Czasami należy zwiększyć koszty materiałów, żeby przyspieszyć realizację projektu lub można zmniejszyć koszty robocizny, a co za tym idzie, zmianie ulegają koszty, jakie ponosi Inwestor. Często wiąże się to z poszukiwaniem alternatywnego rozwiązania w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego.

Oferowane przez nas doradztwo techniczne obejmuje szereg czynności:

  • opinia na temat dostarczonej dokumentacji, dotyczącej zaplanowanych rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych oraz materiałowych,
  • propozycje korzystnych rozwiązań zamiennych,
  • ocena wykonalności inwestycji i zgodności projektu z obowiązującym prawem budowlanym i prawem miejscowym.

Ponadto przygotowujemy analizy techniczne istniejących obiektów, sporządzamy potrzebne inwentaryzacje, oceny techniczne, opinie i ekspertyzy techniczne, które mogą być niezbędne podczas rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego obiektu budowlanego.

Dodatkowo dla istniejących  budynków wykonujemy przeglądy okresowe (półroczne, roczne i pięcioletnie).