Inwentaryzacje

Inwentaryzacje obiektów budowlanych

Inwentaryzacja budowlana to rodzaj dokumentacji technicznej ukazującej rzeczywisty stan obiektu budowlanego. W zależności od potrzeb wykonywana jest w formie elektronicznej lub papierowej. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz odpowiednich technik mamy możliwość dokonania pomiarów rzeczywistej bryły budynku. Realizując zlecenia naszych Klientów, staramy się sprostać najwyższym standardom.

Inwentaryzacja budowlana jest niezbędna w celu:

  • wydzielenia osobnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa transakcji kupna-sprzedaży budynku,
  • określenia powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości,
  • uzupełnienia aktualnej dokumentacji technicznej budynku,
  • realizacji prac modernizacyjnych budynku (wszelkie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy),
  • wymiany dachu,
  • zainstalowania w nieruchomości nowych mediów (instalacja gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, itp.),
  • dokonania oceny stanu technicznego budynku.

Poszczególne opracowania techniczne mogą różnić się między sobą zawartością. Jednym z wariantów jest inwentaryzacja szkicowa, która zawiera podstawowe rysunki architektoniczne budynku, takie jak: rzuty wszystkich kondygnacji wraz z przekrojami, rzuty pomieszczeń i dachu, elewacje oraz opis techniczny. W zależności od potrzeb dokumentacja może zostać poszerzona o dodatkowe elementy składowe m.in. dokumentację fotograficzną, mapy sytuacyjne albo inwentaryzację sieci instalacji wewnętrznych w budynku.

Cena i termin wykonania zlecenia są ustalane indywidualnie. Zależą przede wszystkim od stopnia trudności obiektu budowlanego oraz składowych inwentaryzacji. Wartość zlecenia zostaje podana po przeprowadzeniu wstępnej analizy. Na ostateczną cenę usługi ma wpływ zakres i forma opracowania dokumentacji technicznej.

Każdorazowo oferujemy Państwu rzetelną i fachową obsługę.