Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy i opinie techniczne budynków i konstrukcji

Oferta naszej firmy to także sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych. Są one wydawane w oparciu o dostępną dokumentację techniczną oraz na podstawie oględzin i badań danego obiektu budowlanego i jego inwentaryzacji. Koszty sporządzonej przez nas opinii technicznej są niewspółmierne do strat  w przypadku ujawnienia istotnych wad technicznych obiektu budowlanego. Przy wykonywaniu opracowań korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. W uzasadnionych przypadkach współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu branżowym.

Ekspertyzy przygotowywane przez naszą firmę dotyczą głównie określonych rozwiązań projektowych oraz zdarzeń etapu projektowania, realizacji lub użytkowania. W zależności od potrzeb Klienta ekspertyza każdorazowo zawiera ocenę:

  • stanu technicznego budynku,
  • stopnia zużycia elementów konstrukcji budynku,
  • uszkodzeń elementów konstrukcji budynku,
  • jakości wykonanych robót budowlanych.

Przedmiotem ekspertyzy może być przykładowo:

  • analiza pęknięć ścian, fundamentów lub innych elementów konstrukcyjnych,
  • dostosowanie czy przebudowa budynku,
  • weryfikacja wykonanych prac budowlanych,
  • analiza usterek, awarii konstrukcyjnych czy katastrof budowlanych,
  • weryfikacja zasadności roszczeń podczas postępowania sądowego.

Termin i cena wykonania dokumentacji jest ustalana każdorazowo z Zamawiającym. Wysokość kwoty zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz zawartości opinii.

Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie.