Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Kosztorys to rzetelny dokument, który pozwala określić:

  • koszty prac budowlanych,
  • ilość materiałów budowlanych,
  • koszty robocizny,
  • koszty sprzętu budowlanego.

Kosztorys to bardzo ważny element umowy na prowadzenie robót budowlanych. Sporządzenie kosztorysu pomaga w uzyskaniu kredytu w banku na budowę oraz pozwala na rzetelne rozliczenie się z wykonawcą po jej ukończeniu.

Wykonujemy kosztorysy:

  • powykonawcze,
  • ofertowe,
  • inwestorskie,
  • zamienne,
  • szacunkowe.

Kosztorysy wykonujemy szybko i solidnie bazując na sprawdzonych programach komputerowych.

Cena przygotowania kosztorysu zależy od jego rodzaju i zakresu robót objętych wyceną.