Budynek mieszkalny, dwulokalowy

Budynek mieszkalny, dwulokalowy

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, dwulokalowego
Zakres działania: projekt techniczny/wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie monolitycznych, żelbetowych fundamentów wraz z żelbetowymi rdzeniami, słupami, podciągami, wspornikami, wieńcami oraz stropem; ściany nośne murowane z pustaka ceramicznego, wzmocnione miejscowo żelbetowymi rdzeniami; ściana osłonowa poddasza jako drewniana konstrukcja szkieletowa; drewniana konstrukcja dachu wielopołaciowego (krokwiowo-jętkowa)
Lokalizacja: Klaudyn, woj. mazowieckie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: Nanostudio Marcin Macieszko