Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Zakres działania: projekt budowlany branży konstrukcyjnej oraz projekt wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie monolitycznych, żelbetowych fundamentów wraz z żelbetowymi podciągami, nadciągami, słupem i wieńcami; stropy wykonane częściowo jako monolityczny, a częściowo jako prefabrykowany; ściany nośne murowane z pustaka ceramicznego wzmocnione żelbetowymi rdzeniami; drewniana konstrukcja dachu czterospadowego wykonana z trzech typów drewnianych wiązarów opartych na zewnętrznych ścianach nośnych, w kierunku prostopadłym konstrukcja wzmocniona trzema rodzajami kratownic
Lokalizacja: Magdalenka, woj. mazowieckie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: Nanostudio Marcin Macieszko