Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolnostojącego
Zakres działania: projekt budowlany branży konstrukcyjnej oraz projekt wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, na których oparto ściany nośne; strop zbrojony krzyżowo oparty na ścianach zewnętrznych, podciągach i nadciągach; pomiędzy piętrami projektuje się monolityczne schody żelbetowe; dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowym, połączony z dachem jętkowym
Lokalizacja: Rudka, woj. małopolskie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: ArtiCon Pracowania Projektowa