Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego
Zakres działania: projekt techniczny/wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie monolitycznych, żelbetowych fundamentów (ława fundamentowa oraz stopa fundamentowa) wraz z żelbetowymi rdzeniami, słupami, podciągami, nadciągami, wspornikami, wieńcami; strop nad salonem wykonany jako zespolony stalowo-betonowy; pozostałe stropy żelbetowe, monolityczne; ściany nośne murowane z pustaka wapienno-piaskowego; drewniana konstrukcja dachu
Lokalizacja: Tomice, woj. małopolskie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: Ekotektura