Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Inwestycja: budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wiatą garażową wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu
Zakres działania: projekt budowlany branży konstrukcyjnej
Specyfikacja: wykonanie żelbetowych ław, rdzeni, podciągu, nadciągów, stropów, schodów, wieńców i nadproży oraz drewnianej więźby dachowej
Lokalizacja: Grajów, woj. małopolskie
Faza: zrealizowano
Inwestor: prywatny
Biuro architektoniczne: mgr inż. arch. Katarzyna Ficek