Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Wykonanie adaptacji projektu budowlanego branży konstrukcyjnej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego. Zmiana konstrukcji stropu na żelbetowy monolityczny wraz z przeprojektowaniem belek nośnych.