Mennica Legacy Tower

Mennica Legacy Tower

Wykonanie rysunków warsztatowych stalowych elementów fasady segmentowej i fasady linowej w wieżowcu Mennica Legacy Tower w Warszawie.

Fasada linowa: dolne i górne konsole naciągu lin, górne i dolne konsole zabezpieczające, portal południowy, portal zachodni, obejmy rurowe w narożniku fasady linowej, kratownice narożne, narożnik fasady linowej, ściąg lin na łuku fasady linowej wraz z konsolami, blachy zamykające.

 

Fasada segmentowa: wsporniki pod skrzydła fasady, podkonstukcja pod żebra szklane.