Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej

Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej

Inwestycja: rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej
Zakres działania: projekt techniczny/wykonawczy
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie monolitycznych, żelbetowych fundamentów (płyty fundamentowe oraz ława fundamentowa) wraz z żelbetowymi ścianami, rdzeniami, słupami, podciągami oraz wieńcami; stropy żelbetowe monolityczne; ściany nośne w części podziemnej budynku monolityczne, żelbetowe, natomiast ściany nośne części nadziemnej murowane z pustaka ceramicznego (wzmocnione miejscowo żelbetowymi rdzeniami); przy połączeniu części podpiwniczonej budynku z częścią niepodpiwniczoną, płyty fundamentowe, stropy jak i ściany murowane są od siebie oddylatowane; w stropach i płycie fundamentowej trzpienie dylatacyjne; drewniana konstrukcja dachu wielopołaciowego
Lokalizacja: Wieszczęta, woj. śląskie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: Gmina Jasienica
Biuro architektoniczne: BULANDA Architekci