Schody i szyby windowe

Schody i szyby windowe

Inwestycja: budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz — Etap I: prace przygotowawcze
Zakres działania: projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi tj. przedmiary, kosztorysy, STWiORB-y w zakresie schodów i szybów windowych
Specyfikacja: projekt przewiduje wykonanie szybów windowych oraz schodów; trzony szybów windowych wraz z dwoma słupami schodów posadowione bezpośrednio na płycie fundamentowej; wolnostojące słupy biegów schodowych posadowione na stopach; początek biegów schodów oparty na ławie fundamentowej; trzon szybu windy — żelbetowy, monolityczny; schody żelbetowe proste — sześć biegów i sześć spoczników
Lokalizacja: Linia kolejowa 622
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamawiający: MGGP S.A.