Unity Tower

Unity Tower

Wykonanie rysunków wykonawczych i warsztatowych pilastrów oraz sterczyn w wieżowcu Unity Tower w Krakowie.
Konstrukcja stalowa sterczyn i pilastrów mocowana za pomocą isokorb lub przekładek termicznych do marek stalowych zalewanych w stropie na 22, 23 i 24 piętrze.