Wiata magazynowa

Wiata magazynowa

Inwestycja: budowa wiaty garażowej na potrzeby maszyn bazy elektroenergetycznej
Zakres działania: zaprojektuj i wybuduj: projekt budowlano-wykonawczy, budowa wiaty, dokumentacja powykonawcza
Specyfikacja: budynek magazynowy, wolnostojący o konstrukcji stalowej (stal S235JR) o wymiarach 10,12x20,38 m, wysokość 5,55 m. Wiata posadowiona na monolitycznych, żelbetowych fundamentach. Stopy zbrojone krzyżowo, prętami Φ10 z oczkiem 15x15 cm; słupy wiaty z dwuteowników IPE120; rygle z profili zamkniętych 60x60x3 i 60x40x3; przykrycie dachu kratownicami KR1-KR5 w rozstawie co 3 m; płatwie w budynku z profili zamkniętych 80x40x3 w rozstawie co 128 cm. Elewacja wykonana z ocynkowanych siatek plecionych wielokarbowych z oczkiem 30x30 mm i prętem gr. 3 mm.
Lokalizacja: Kraków, woj. małopolskie
Faza: w trakcie realizacji
Inwestor: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
Współpraca: ARTICON – pracownia projektowa, WELDPOL Sebastian Policht